Odpovědi na vaše otázky

6. Jaké je číslo účtu Prvouk pro rok 2013?
Číslo účtu pro "cestování a hosty" zůstáva stejné jako v loňském roce, tj. 300-04/130.

Posted by M. Rokyta, January 25, 2013

5. Co dělat, když pravidla časopisu neumožňují v afiliaci uvést úplný název fakulty?
Děkuji M. Omelkovi, který tuto otázku mailem diskutoval s rektorátem a zjistil toto:
 • (z odpovědi Mgr. Parákové, ředitelky Ústřední knihovny UK, úprava M.R.): "Určitě je vždy nejlépe v afiliaci uvést celý název, protože tak lze lépe identifikovat instituci autora. (...) Součástí statutu UK je i příloha, kde jsou uvedeny oficiální názvy fakult i jejich anglická mutace." (M.R.: tyto uvádím níže.)
V případě, že prostor vymezený afiliaci neumožňuje uvedení úplného oficiálního názvu, a/nebo není časopis ochoten celý název fakulty uvést, lze použít následující varianty:
 • (z odpovědi Bc. Zichové, odbor pro vědu a výzkum UK, úprava M.R.):
  české oficiální názvy
     úplný název univerzity: Univerzita Karlova v Praze
     úplný název fakulty: Matematicko-fyzikální fakulta
     zkratka názvu univerzity: UK
     zkratka názvu fakulty: MFF UK
  anglické oficiální názvy
     úplný název univerzity: Charles University in Prague
     úplný název fakulty: Faculty of Mathematics and Physics
     zkratka názvu univerzity: Charles Univ Prague
     zkratka názvu fakulty: Fac Math & Phys

Posted by M. Rokyta, June 27, 2012

4. Co je to evidence osob na Prvouk, proč se provádí, co to pro nás znamená?
Evidence osob se provádí, protože tak rozhodla Univerzita (podrobně viz "Metodická informace" na stránce "Dokumenty ke stažení"). Z mailové korespondence s rektorátem vyjímám: "...jako účastníci programu budou označeny osoby, které se na realizaci programu fakticky podílejí; pouze těmto osobám může být také z prostředků na PRVOUK (pomineme-li prostředky na doplňkové a režijní náklady) vyplácena mzda či odměny...". Takováto evidence se právě provádí (červen 2012), dělám ji vždy po dohodě s vedoucími pracovišť a v koordinaci s Mgr. Jančákem. Viditelným důsledkem budou časem nové platové výměry, specifikující, kolik procent mzdy toho kterého zaměstnance je hrazeno z prostředků Prvouk.

Posted by M. Rokyta, June 21, 2012

3. Píše se na publikace, podporované Prvouk, nějaká "dedikace" Prvouku?
Na stránkách UK k Prvouku lze nalézt tuto formulaci: "Uvádění acknowledgementu (dedikace) ve výsledcích vytvořených v rámci PRVOUK není povinné. Jeho případné znění je plně v kompetenci jednotlivých fakult UK. S ohledem na přidělování bodů v RIV je však důležité uvádět ve výsledcích afiliaci ke konkrétní fakultě (a to k fakultě, na níž je autor zaměstnán, nikoli k fakultě koordinátora)."
Situace na MFF je (stručně) tato:
 • Dedikace Prvouku na články se neuvádí.
 • Na článku (a poté taky při vyplňování databáze OBD) je potřeba uvést afiliaci na MFF UK, tím budou body za článek přiděleny MFF. Trochu přesněji: body za článek se rozdělí podle jakýchsi vzorečků mezi ty všechny instituce, které budou na článku u autora (autorů) uvedeny.
 • Při vyplňování článků do databáze OBD bude také potřeba specifikovat, že článek byl institucionálně podporován (aby se takový članek dostal do databáze RIV). Podrobněji viz dotaz níže.

Posted by M. Rokyta, June 21, 2012

2. Jak se bude postupovat při zadávání publikací do databáze OBD, když se na články nepíše podpora Prvouku?
Podle informace od Mgr. Kuči bude možno postupovat dvěma způsoby:
 1. Ve systému OBD pro sběr publikací je samostatné tlačítko INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA (financováno z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace).
 2. Do systému OBD pro sběr publikací byly také doplněny do číselníku projekty PRVOUK. Tedy už v tuto chvíli je možné v publikačním záznamu vybírat příslušný projekt, a to kliknutím na formulářové tlačítko: "VLOŽIT GRANT Z ČÍSELNÍKU" a následně v novém okně ve filtru do políčka "číslo" napsat PRVOUK, případně konkretizovat např. PRVOUK P47. To uz najde daný projekt.
Oba postupy vedou k tomu, že do RIV se přenese jako druh financování "I" (institucionální podpora), druhý postup je lepší v tom, že v záznamu je údaj o konkrétním projektu (výhodné například pro konkrétní sortování výpisů z RIV).

Posted by M. Rokyta, June 20, 2012

1. Jaké číslo účtu mám použít na cestovním příkazu v rubrice Zdroje úhrady?
Číslo účtu je 300-04/130 (pro rok 2012). Toto číslo používejte jak při účtování schválených cest z Prvouk, tak pro výdaje spojené se schváleným přijetím hostů z Prvouk.

Posted by M. Rokyta, June 18, 2012

Pošlete svůj dotaz

Pošlete svůj dotaz v emailu na adresu rokyta[zavinac]karlin.mff.cuni.cz.

Pokud si nepřejete, aby byl váš dotaz zveřejněn zde na stránce (jde vám pouze o soukromou odpověď), specifikujte to prosím v textu mailu.