Co je projekt PRVOUK

Posted by M. Rokyta

V "Opatření rektora č. 20/2011" nazvaném „Zásady Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově" se v čl. 1 praví toto:

Programy Rozvoje Vědních Oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na léta 2011-2015 určeny k institucionální podpoře rozvoje vědy pěstované na UK s využitím finančních prostředků, které jsou univerzitě poskytovány státem jako "institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace".―

Stručně (a tudiž i dosti nepřesně) lze říci, že jde o institucionální prostředky, sloužící k rozvoji vědecké činnosti, které jsou přidělovány fakultám v souladu s tzv. RIV-ovskými body.

Na stránce http://www.cuni.cz/UK-3885.html lze najít všechny relevantní dokumenty, které princip a podrobná pravidla PRVOUKu vysvětlují. Jejich kopie jsou zde v sekci "Dokumenty ke stažení".

PRVOUKy na MFF UK

Na MFF UK existují tři "velké" PRVOUKy, v podstatě kopírující strukturu (a zahrnující pracovníky) tří stávajících sekcí na MFF UK. V čele každého PRVOUKu stojí (obecně) koordinátor, kterému je k dispozici Rada programu PRVOUK, která z definice má 5-15 členů. Na MFF jde o tyto "velké" programy PRVOUK:

 1. PRVOUK "P45 Fyzika", koordinátor prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
 2. PRVOUK "P46 Informatika", koordinátor doc. RNDr. Ondřej Čepek, CSc.
 3. PRVOUK "P47 Matematika", koordinátor doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Kromě toho se MFF UK účastní (malou částí) na dalších dvou projektech PRVOUK ― část pracovníků katedry didaktiky matematiky se podílí na mezifakultním projektu

 • PRVOUK "P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání"

a část pracovníků fyzikální sekce se podílí na mezifakultním projektu

 • PRVOUK "P02 - Environmentální výzkum"

Přesnou strukturu a anotace všech 47 schválených projektů PRVOUK lze nalézt opět na stránce http://www.cuni.cz/UK-3885.html či zde v kopii v sekci "Dokumenty ke stažení".

Časová osa vzniku projektu PRVOUK

Posted by M. Rokyta

 • 6.12.2011 - Vydání základní dokumentace
 • 11.1.2012 - Projednání podnětu PRVOUK "Matematika" na VR MFF UK
 • 1.3.2012 - Schválení struktur PRVOUK na VR UK
 • 7.3.2012 - Projednání složení rad programů PRVOUK na MFF UK Vědeckou radou MFF UK
 • 16.4.2012 - Interní termín na podání příhlášek PRVOUK na děkanát MFF UK
 • 30.4.2012 - Termín na podání příhlášek PRVOUK na UK
 • 14.5.2012 - Termín na podání přílohy příhlášky PRVOUK na UK
 • 1.7.2012 - Zahájení financování PRVOUK