Oficiální dokumenty PRVOUK

Posted by M. Rokyta

V této sekci jsou za prvé (z důvodů archivace) vystaveny kopie dokumentů, zveřejňovaných od prosince 2011 na stránce http://www.cuni.cz/UK-3885.html, v podobě, v jaké se na ní nacházely k 15.3.2012 (základní dokumentace, anotace), resp. 19.4.2012 (příprava přihlášky). Z tohoto důvodu není možno na tuto sekci nahlížet jako na zdroj aktuální podoby těchto dokumentů. Pro tuto odkazujeme na zmíněnou stránku UK.

Za druhé zde rovněž vystavujeme oficiální dokumenty, týkající se přímo "našeho" Prvouku P47 - přihlášku, zprávy, posudky.

Základní dokumentace

Schválená struktura a anotace PRVOUK

Přihlašování, evidence, administrativa

PR PRVOUKu

Dokumenty, týkající se přímo Prvouku P47

Zprávy Rady PRVOUK

Zprávy o hodnocení publikací a odměnách za publikace.

Zápisy

Zápisy ze schůzek Rady PRVOUK P47

2016

2015

2014

2013

2012