PRVOUK "P47 - Matematika"

Posted by M. Rokyta

Projekt PRVOUK skončil k 31.12.2016. Jeho ideologickým pokračovatelem je od 1.1.2017 projekt Progres. Tyto stránky zde zůstávají pouze z archivních důvodů.

Koordinátor a Rada

Koordinátorem projektu PRVOUK P47 byl

Rada PRVOUK P47 pracoval v níže uvedeném složení (původní složení navrhl po konzultacích v matematické sekci v lednu 2012 koordinátor, poté bylo s kladným výsledkem projednáno VR MFF UK dne 7.3.2012. Ke dni 30.6.2014 rezignoval na členství z důvodů pracovní vytíženosti Z. Strakoš. 1.10.2014 schválila VR MFF UK návrh, aby se novým členem Rady stal V. Dolejší.) Projekt PRVOUK skončil dne 31.12.2016.

Další členové Rady PRVOUK P47:

Zápisy ze schůzí Rady a zprávy Rady jsou vystaveny včetně příloh v části "Dokumenty ke stažení".

Cesty a hosté z PRVOUK

Projekt PRVOUK skončil k 31.12.2016. Jeho ideologickým pokračovatelem je od 1.1.2017 projekt Progres.