PRVOUK "P47 - Matematika"

Posted by M. Rokyta

Koordinátor a Rada

Koordinátorem projektu PRVOUK P47 je

Rada PRVOUK P47 pracuje v níže uvedeném složení (původní složení navrhl po konzultacích v matematické sekci v lednu 2012 koordinátor, poté bylo s kladným výsledkem projednáno VR MFF UK dne 7.3.2012. Ke dni 30.6.2014 rezignoval na členství z důvodů pracovní vytíženosti Z. Strakoš. 1.10.2014 schválila VR MFF UK návrh, aby se novým členem Rady stal V. Dolejší.

Bývalí členové Rady PRVOUK P47:

Zápisy ze schůzí Rady a zprávy Rady jsou vystaveny včetně příloh v části "Dokumenty ke stažení".

Cesty a hosté z PRVOUK/Progres

Projekt PRVOUK skončil k 31.12.2016. Jeho ideologickým pokračovatelem je od 1.1.2017 projekt Progres. Předpokládáme, že struktura financí bude podobná té PRVOUKové, proto již je otevířena možnost požádat o finance na přijímání hostů a cestování z prostředků Progres. Ty je možno podávat průběžně po celý daný rok, s těmito omezeními:

2017:
do 15.2.2017: na první pololetí roku 2017.
do 30.5.2017: na období červenec - září 2017.
do 31.8.2017: na období říjen - prosinec 2017.

Formulář a číslo účtu

Žádosti na rok 2017 podávejte na tomto formuláři. Vyplněný formulář odešlete prosim na adresu rokyta@karlin.mff.cuni.cz.

Číslo účtu MFF, ze kterého se účtují jak schválené cesty tak výdaje spojené se schváleným přijetím hostů z Progres zůstává stejné, tj. je 300-04/130.

Data schůzek Rady Progres, 1. pololetí 2017

  • ... bude upřesněno během ledna 2017

Schůzky se konají vždy ve 12:30 hod. ve sborovně KMA, která se nachází ve 2. patře budovy MFF na adrese Sokolovská 83, Praha 8 - Karlín.